(…) Zijn bewegingen zijn van een minimale, maar doeltreffende poëzie. Het beeld in dit boek toont een deel van een installatie voor het Antwerpse Lokaal 01. Matthé had een ruit van de linkervleugel van de toegangspoort tijdelijk verwijderd en een breed houten frame (een bak) met bureaublad aangebracht dat met twee elastieken verbonden was met een schuifdeur in de ruimte. Door de blauwe emmer met de juiste hoeveelheid stollende lijm te vullen, bleef het werkblad in evenwicht en kon het werkelijk dienstdoen als werkblad. Matthé vertrouwde mij toe dat hij verschillende keren op de stoep aan het tafeltje heeft gezeten. Soms ‘s ochtends, soms ook ‘s avonds.

De foto in dit boek toont deze ingreep tijdens het bepalen van het juiste gewicht voor de blauwe emmer. We zien de handeling weerspiegeld in het glasraam van de andere vleugel van de toegangspoort.

Voor een tentoonstelling in het begin van het jaar 2012 liet hij twee daken van de tentoonstellingsruimte, waarvan één was uitgerust met oranje pannen en een ander met donkerrode pannen, elkaar ontmoeten door in het oranje dak enkele pannen te vervangen door donkere pannen, zo een minimale tekening vormend. Een bijbehorende scheurkalender stelde voor elke dag van de tentoonstelling een nieuwe tekening voor om met de pannen te maken.

Untitled
2012
Text (in Dutch) by Hans Theys.
Published in Focus, A View on 100 Artists.